Om TMT

TMT Maskinvaruhus startades år 2000 


Vår ambition är att utveckla företaget från att ha varit inriktat mot ett mindre antal stora kunder, till att arbeta mot små och medelstora företag inom bygg, verkstad, sanering, svets och serviceindustrin.

TMT Maskinvaruhus tillhör ingen butikskedja, utan vi kan arbeta med precis vilka leverantörer som helst. Detta innebär att vi i princip kan få fram vilken produkt som helst.

Vår kortsiktiga målsättning är att bli totalleverantör till ett antal små och medelstora företag. Med totalleverantör menar vi att vi sköter om hela ert behov av förnödenheter. Exempel på detta är kontorsmaterial, torkpapper,  absorber, skyddsutrustning, borr, kapskivor, slipskivor, verktyg, maskiner med mera. Vi kommer varje vecka och inventerar.